Your cart is empty.
×
Your cart is empty.
FREE SHIPPING ON ALL ORDERS ABOVE € 250

Stories

In ‘Afra Amba Stories‘ Afra’s muses talk about their relationship to jewelry. Most memories are great, some are painful. But mostly it’s clear that jewelry means a lot in the daily life of these inspiring people. First up, the one and only Nella (@nellaroz).

Nella wearing the Venom necklace

–Dutch below–

Nella is a Dutch-Burundian model and she’s one of Afra’s dearest muses. She is well decorated with silver and ink. Nella lives in Amsterdam but she grew up in Burundi, Africa. She talks about her strong relationship with jewelry and why she never leaves the house without wearing a piece of jewelry. “It just brings joy. Jewelry has a very positive vibe.”

 

What was your first piece of jewelry ever?

“That was probably a golden earring when I got my ears pierced at a young age. In my tribe in Burundi it is customary that children are pierced at a very young age. Jewelry, especially gold, stands for wealth and beauty. Everyone wears a lot of jewelry and accessories there. In that way you can show from which tribe you are, for instance.”

 

Accessories seem to play an important role there?

“Certainly, children also wear headbands for shaping their head. In my tribe almost everyone is bald, so the shape of your head is important. People wrap a headscarf tight around their head and then sleep in a certain way. Because of colonization the habit of this ‘skull elongation’ is abolished, so now you only still see it in East Africa in some kind of way. Also scarification is something that’s done there. This is the process of decorating your body by having figures burnt or cut into your skin. That’s so beautiful, I still want to do that someday at my tribe in Africa. I don’t know if it’s even possible to do that here in the Netherlands, haha.”

 

Which jewelry have emotional value for you?

“Jewelry that I got from a special person is always precious to me. Often a piece of jewelry also brings me back to the moment that I bought it in a special or random place, it can bring out the special feeling of that moment. This ring, for example, which looks like an armor for my finger, was made by a Japanese designer for my birthday. These are beautiful memories. I also wear a lot of jewelry with animal shapes, such as this elephant ring. In fact, simply because I love animals.”

 

Unpleasant experience with a piece of jewelry?

“Well, I had those micodermal piercings, those with plates under my skin in my arm. Those piercings were the eyes of my Hello Kitty tattoo. I once wore a mesh shirt and when I took it off, both Hello Kitty eye piercings were stuck in my mesh shirt. It was bleeding and the plates were ripped out from under my skin. At that moment I was completely done with those piercings, haha.”

 

And a great memory with jewelry?

“The wedding parties in my tribe! Jewelry plays a major role there, because people wear items that make sounds while dancing. For example something around your ankle with bells. When a wedding is coming up, everyone goes to the market and picks out what they are going to wear in terms of jewelry. I really like music and parties. At such weddings, everyone comes together to dance with their noisy pieces of jewelry. That’s why jewelry has a strong connotation with happiness and love to me, very positive.”

 

Your favorite piece from Afra Amba?

“The Venom! I wear this necklace every day and night, in the shower and even during boxing, haha. I can count on one hand how many times I have taken it off. This necklace is just so old skool and timeless at the same time. I can wear it with everything and it’s never too much. I often put the necklace in my shirt too, so there’s a small detail above my shirt. The shine is just the right amount.”

 

A life without jewelry?

“Absolutely not, haha. Certainly not. I never take a step outside the door without wearing any jewelry, it doesn’t matter what it is. For example, I wear a pant chain around my neck or padlocks in my ears. Jewelry really is the finishing touch.”

 

Nella’s hands wearing her ‘armor’ ring and her elephant ring

Nella is een Nederlands-Burundees model en een van de dierbare muzes van Afra. Ze is goed versierd met zilver en inkt. Nella woont in Amsterdam maar groeide op in Burundi, Afrika. Ze vertelt over haar sterke relatie met sieraden en waarom ze nooit zonder een sieraad de deur uit stapt. “Het brengt gewoon vrolijkheid. Sieraden hebben een heel positieve vibe”.

 

Wat was je eerste sieraad ooit?

“Dat was vast een gouden oorbel, toen ik op jonge leeftijd gaatjes kreeg. In mijn tribe in Burundi is het de gewoonte dat kinderen heel jong gepiercet worden. Sieraden, vooral goud, staan voor rijkdom en beauty. De cultuur daar is dat iedereen veel sieraden en accessoires draagt, zo laat je onder andere zien van welke tribe je bent.”

 

Accessoires lijken daar een belangrijke rol te hebben?

“Zeker, ook dragen kinderen daar hoofdbanden voor het vormen van je hoofd. In mijn tribe is bijna iedereen kaal dus is de vorm van je hoofd belangrijk. Je krijgt dan een strakke hoofddoek om en je slaapt dan ook op een bepaalde manier. Door kolonisatie is de gewoonte van ‘skull elongation’ afgeschaft, nu zie je het dus alleen nog in een bepaalde vorm terug in Oost-Afrika. Scarification is ook zoiets, dat is het versieren van je lichaam door figuren in je huid te laten branden of snijden. Dat is zo mooi, dat wil ik ook nog steeds doen. Dat zou ik dan wel in Afrika laten doen op de manier zoals het hoort, bij mijn tribe. Ik weet niet of je dat überhaupt hier kan laten doen, haha.”

 

Welke sieraden hebben voor jou emotionele waarde?

“Sowieso sieraden die ik van een speciaal persoon heb gekregen. Vaak brengt een sieraad me ook terug naar het moment dat ik het kocht op een speciale of juist random plaats, het kan dan dat hele gevoel van dat moment naar boven halen. Deze ring bijvoorbeeld, die op een harnas lijkt, is door een Japanse designer voor m’n verjaardag gemaakt. Daar zitten dan mooie herinneringen aan. Ook heb ik veel sieraden met dieren, zoals deze olifant-ring. Eigenlijk simpelweg omdat ik erg van dieren houd.”

 

Nare ervaring met een sieraad?

“Nou, ik had van die plaatjes onder m’n huid in m’n arm, dat waren dan de oogjes van m’n Hello Kitty tattoo. Ik had toen eens een mesh shirt aan, met van die gaatjes. Toen ik hem uittrok bleven allebei de oogjes hangen. Het bloedde en de plaatjes waren onder m’n huid vandaan getrokken. Toen was ik helemaal klaar met die piercings, haha.”

 

En een bijzondere leuke herinnering?

“De trouwfeesten in m’n tribe! Sieraden spelen daar een grote rol, mensen dragen dan namelijk items die veel geluid maken tijdens het dansen. Bijvoorbeeld iets om je enkel met belletjes. Je mag bij een trouwerij dan zelf invullen wat je gaat dragen qua sieraden, die zoek je dan van tevoren uit bij de markt. Ik houd heel erg van muziek en feesten. Op zo’n trouwerij komt dan iedereen samen om te dansen met de sieraden die geluid maken. Sieraden hebben dus voor mij een grote connectie met geluk en liefde, heel positief.”

 

Je favoriete piece van Afra Amba?

“De Venom! Ik draag deze dag en nacht, onder de douche en zelfs tijdens boksen, haha. Ik kan op één hand tellen hoe vaak ik hem af heb gedaan. Deze ketting is gewoon zo old skool en tijdloos tegelijk. Hij is nooit too much en je kan hem met alles dragen. Ik stop hem ook vaak in m’n shirt, dan zie je zo’n klein detail er bovenuit. The shine is just the right amount.”

 

Een leven zonder sieraden?

“Absoluut niet, haha. Zeker niet. Ik stap nooit naar buiten zonder sieraden. Het maakt dan niet uit wat het is, zo draag ik bijvoorbeeld zo’n broekketting om m’n nek of hangslotjes in m’n oren. Sieraden zijn gewoon het puntje op de i.”